Tilmelding til MSC-listen

I 2008 vedtog Danmarks Fiskeriforening PO et kodeks for dansk fiskeri, som er bindende for alle medlemmer.

I forbindelse med MSC-certificeringerne har Danmarks Fiskeriforening PO i 2010 udbygget kodekset med konkrete handlingsanvisninger og regler. Dette udvidede kodeks for fiskeriet skal overholdes af alle fartøjer, som vil gøre brug af Danmarks Fiskeriforening PO’s MSC-certifikater. Du kan læse kodekset her:

Kodeks for fiskeriet

Tilmelding til MSC sker ved at udfylde og underskrive ovenstående kodeks på side 4. Tilmeldingsskemaet sendes til mail@dkfisk.dk med emnet “Tilmelding MSC”.

For at gøre brug af Danmarks Fiskeriforening PO’s MSC-certificeringer er det en forudsætning, at du er medlem af Danmarks Fiskeriforening PO. Du kan læse mere om Danmarks Fiskeriforening PO her. For direkte adgang til skemaet for fartøjsindmeldelse kan du trykke her.