Tilmelding til MSC-listen

I 2008 vedtog Danmarks Fiskeriforening PO et kodeks for dansk fiskeri, som er bindende for alle medlemmer.

I forbindelse med MSC-certificeringerne har Danmarks Fiskeriforening PO i 2018 udbygget kodekset med konkrete handlingsanvisninger og regler. Dette udvidede kodeks for fiskeriet skal overholdes af alle fartøjer, som vil gøre brug af Danmarks Fiskeriforening PO’s MSC-certifikater. Du kan læse kodekset her:

Kodeks for fiskeriet

Tilmelding til MSC for medlemmer af Danmarks Fiskeriforening PO sker ved at udfylde og underskrive ovenstående kodeks på side 4. Tilmeldingsskemaet sendes til mail@dkfisk.dk med emnet “Tilmelding MSC”.

 

Tilmelding til MSC for fartøjer, der ikke er medlem af Danmarks Fiskeriforening PO kan ske på to måder.

Du kan melde dig ind i Danmarks Fiskeriforening PO og derefter udfylde og underskrive ovenstående kodeks for fiskeriet. Du kan læse mere om Danmarks Fiskeriforening PO her. For direkte adgang til skemaet for fartøjsindmeldelse kan du trykke her.

Du kan også tilmelde dig MSC-ordningen uden at være medlem af Danmarks Fiskeriforening PO. Her skal du dog opfylde følgende betingelser:

  • Du skal drive erhvervsfiskeri, som er omfattet af certificeringen
  • Du skal skrive under på det kodeks om bæredygtighed, der gælder for MSC-certificerede fartøjer og efterleve kravene heri
  • Du skal oplyse sin omsætning ved fiskeri, idet prisen for deltagelse afhænger af omsætningen – fartøjerne med størst omsætning bidrager mest til certificeringsomkostningerne. På nuværende koster det således 3.500 kr. årligt, hvis du har en årlig landingsværdi under 500 t.kr. For landingsværdier mellem 500 t.kr. og 1 mio. kr. koster det 4.500 kr. Derudover skal man udover de 4.500 kr. betale 6 promille ekstra af det, man måtte lande over 1 mio. kr.   

Hvis du ønsker at tilmelde dig MSC uden at blive medlem af Danmarks Fiskeriforening PO, skal du henvende dig til Sofie Smedegaard Mathiesen pr. mail: ssm@dkfisk.dk eller pr. telefon: 7610 9653.