Tæt på MSC for kuller

Det danske kullerfiskeri i Nordsøen og Skagerrak er nået gennem processen med MSC-certificering, og nu er den endelige rapport sendt i offentlig høring. Hvis der ikke kommer indvendinger senest 19. juli, kan kuller fra fartøjer, som er tilmeldt MSC-certificeringen hos Danske Fiskeres PO, sælges med det blå MSC-mærke.

Certificeringen for kuller dækker dog ikke alle redskabstyper. Kuller fra trawlfiskeri med maskemål under 100 millimeter kan ikke certificeres, mens der kan sættes MSC-mærke på fangster fra trawl med over 100 millimeter-masker, snurrevod, garn og langline.

Certificeringsprocessen blev sat i gang i januar 2011, og de samlede landinger fra danske fartøjer var på 1300 tons i 2008 og 1500 tons i 2009. De dansk fangede kuller eksporteres først og fremmest ferske til Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Holland.

 
Læs om MSC-certificeringen af kuller på www.msc.org (engelsk)…

Tungefiskeriet er nu MSC-certificeret

Siden 2008 har dansk fiskeri arbejdet målrettet mod certificering af sine konsumfiskerier. I dag er omkring halvdelen af konsumomsætningen MSC-certificeret, og nu er endnu et fiskeri – tunge i Nordsøen – kommet med på listen.
– Vi får støt og roligt flere og flere fiskerier certificeret, og dermed kommer vi tættere på at få et fuldt MSC-certificeret konsumfiskeri i Danmark. Det er godt for alle parter – det viser, vi har gode og sunde bestande, og fiskerne kan få en bedre pris og øgede muligheder for afsætning, mens forbrugerne har sikkerhed for, at fisken fiskes forsvarligt, lyder det fra Kurt S. Madsen, der er formand for Danske Fiskeres Producent Organisation, som har organiseret certificeringsarbejdet med MSC indenfor dansk fiskeri.
Omkring halvdelen af de danske tungefangster sker i Nordsøen, og igennem de seneste tre år – fra 2009 til 2011 – har bruttoomsætningen for tunger fra Nordsøen været på omkring 30 mio. kroner årligt. Det er hovedsageligt fiskere fra Hvide Sande, Thorsminde og Thyborøn, der fanger tunger, og fiskeriet sker med garn.
– MSC-certificeringen vil forhåbentlig bidrage til, at vi får åbnet op for nogle markeder, som vi ikke allerede har adgang til. For selv om det handler om at bevare fiskebestandene, så handler det altså også om, at fiskerne skal kunne se det i deres tegnebog, når vi bruger mange ressourcer på at få vores fiskeri certificeret, siger formanden for Sydvestjysk Fiskeriforening Jesper Juul Larsen.
Hovedparten af de danske tungefangster går til eksport. Tunge er en fladfisk, der typisk bliver handlet for mellem 70 og op til 100 kroner kiloet i førsteomsætningen, og tunge er en fisk, der bliver spist i det sydlige Europa.
Landinger og omsætningsværdi for tunger landet fra Nordsøen af danske fiskere
År
Tons
Mio. kr.
2011
347
29,2
2010
406
32,7
2009
476
30,6
2008
501
37,5
2007
413
35,0

Tal fra Fiskeridirektoratet

Verdens første østers med MSC

Fiskeriet efter Limfjordsøsters er det første østersfiskeri i verden, der har fået MSC-certificering. Det er fiskerne, som leverer til Vilsund Blue, der har fået MSC-mærke på fangsterne.
I alt er der 76 fartøjer med licens til østersfiskeriet, der nu er MSC-certificeret. De fangede sidste år tilsammen omkring 600 tons i sæsonen fra oktober til maj. Fiskeriet drives i den vestlige del af Limfjorden med skrabere, og fangsterne sælges friske, især til markeder i Europa med størst efterspørgsel fra Spanien.
Direktør Søren Mattesen fra Vilsund Blue A/S oplyser i forbindelse med certificeringen, at alle de fiskerier, som leverer råvarer til virksomheden, nu er MSC-certificerede.
”Bæredygtighed er en top-prioritet for Vilsund Blue, og vi har nået vores strategiske mål med certificering nummer fire. Vi vil fortsætte vores arbejde med bæredygtighed i fremtiden for at sikre forsyningerne af verdens bedste produkter til verdens muslinge- og østerselskere,” siger Søren Mattesen i en pressemeddelelse.
MSC-organisationen oplyser, at Limfjordsøsters-fiskeriet er det første østersfiskeri i verden, der bliver MSC-certificeret, og at det uden tvivl vil blive belønnet af markederne.
————
Læs mere om certificeringen…