Hestereje-fiskernes egen forvaltning til eksamen

De 28 danske hestereje-fiskere har i samarbejde med næsten 400 tyske og hollandske fiskere vedtaget en forvaltningsplan for hestereje-fiskeriet i Nordsøen. I modsætning til alle andre større fiskerier i Nordsøen er hestereje-fiskeriet ikke omfattet af EU-bestemte forvaltningsplaner med kvoter osv.

Men uden forvaltning af bestanden kan fiskeriet ikke få MSC’s blå stempel – så derfor er PO’erne i de tre lande gået sammen om at udvikle en plan der indeholder de samme grundelementer som EU’s forvaltning – regler der styrer fiskeriet, fiskerikontrol og videnskabelig rådgivning. Men i modsætning til EU’s forvaltning som kan være voldsomt vanskelig at justere på undervejs, så er PO’ernes plan “adaptiv” – dvs. den kan laves om så snart forholdene ændrer sig i fiskeriet eller ny viden kommer på bordet.

Den plan – og fiskeriet i det hele taget – skal nu til MSC-eksamen og prøves efter: er den god nok til at overholde MSC’s strenge standard for bæredygtig fiskeri-forvaltning?

Der er ‘eksamens-besøg’ i første uge af marts, og derefter forventes processen – som sædvanlig – at tage omkring et år. Hvis den falder positivt ud, kan hesterejer altså sælges med MSC-mærke til næste forår.

MSC for alle limfjordsmuslinger

I går aftes kom DFPO’s MSC-certifikat for det samlede fiskeri af blåmusling og hjertemusling i Limfjorden. Fiskeriet blev i princippet certificeret allerede i 2010, men certifikatet har været forbeholdt de både som lander til Vilsund Blue. Med det nye certifikat ejet af DFPO er der nu åbent for at alle medlemmer i fiskeriet kan lande muslingerne med det efterhånden helt nødvendige blå stempel på – uanset hvilket firma som aftager deres fangst.

Certifikatet for torsk fra Østlige Østersø suspenderes 17/12 kl. 12:00

OBS: ændret 16/12 kl. 17:00

Det certificeringsbureau som DFPO bruger til MSC-vurderingen af torskefiskeriet i den Østlige Østersø har meddelt at certifikatet suspenderes fra og med torsdag 17/12 2015 kl. 12:00. Det betyder at torsk der landes fra og med det tidspunkt
IKKE LÆNGERE KAN SÆLGES SOM MSC-CERTIFICEREDE FISK

Det er rigtig, rigtig træls – for nu at bruge et jysk ord – selvom det er de bornholmske fiskere det går hårdest ud over. Træls fordi MSC-certifikatet er vigtigt på de markeder torsken bliver solgt i, og ekstra træls fordi årsagen ikke engang er noget fiskerne har kunnet gøre noget ved.

Den korte forklaring er at den biologiske bestandsvurdering i havforskningsrådet ICES er ‘brudt sammen’ – og derfor kan torsken ikke længere leve op til MSC-reglerne. For dem der ønsker den lange forklaring står den nedenfor.

Certifikatet vil sandsynligvis være suspenderet i længere tid, da det tidligst forventes at de biologiske problemer kan løses i 2017.

Den lange forklaring
Suspenderingen skyldes at den biologiske bestands-vurdering som ICES foretager i to år i træk ikke har fungeret som den plejer. For at viden hvor mange torsk der er i Østersøen skal biologerne helst vide hvor gamle de torsk der fanges er. Det gør man normalt ved at tælle år-ringe på fiskens øresten. Men torsk fra Østersøen er så svære at tælle år-ringe på, at det giver helt forskellige resultater alt efter om det er den ene eller den anden biolog som tæller – og ingen ved hvem der tæller rigtigt.

Alternativet – når år-ringene er svære – kunne have været at bruge længden på torsken. Men de sidste par års skiftende tilstand –  hvor torsken først blev tynd, og nu bliver tykkere igen – har også gjort at de har vokset alt for ujævnt i længden til at den metode virker.

Alt dette gør at ICES kun har kunnet give et relativt billede af om bestanden går op eller ned – men ikke sige noget som helst absolut om hvor mange torsk der egentlig er.  Det har en særlig konsekvens for de reference-punkter som er indbygget i torske-forvaltningsplanen. Reference-punkterne er de niveauer (målt i antal tons fisk i havet) man ønsker bestanden skal befinde sig over – eller i hvert fald ikke komme under. Men hvis ICES ikke ved hvor mange tons torsk der er, så kan de heller ikke sige om bestanden befinder sig i den gode zone eller helt nede under det laveste punkt (også kendt som Blim).

For at kunne klare MSCs krav er det nødvendigt at have en forvaltning der reagerer hvis bestanden kommer i nærheden af det laveste referencepunkt (og har som målsætning at holde sig over det øverste). men når de referencepunkter der er skrevet ind i EU forvaltningsplan reelt ikke er til nogen nytte (fordi vi ikke ved hvor mange tons torsk der er) – så mister fiskeriet point i MSC-vurderingen. Og når en del af samme vurdering går på kvaliteten af den biologiske rådgivning (som jo ikke fungerer som den plejer) – så falder det samlede gennemsnit ned under de 80 point som er kravet for at bestå. Derfor suspenderes fiskeriet.

En mulig løsning

Biologerne på DTU Aqua – og i de andre lande rundt om Østersøen – har siden problemerne blev helt klare i årets bestandsvurdering arbejdet på at finde en løsning. Der vil blive satset på flere forskellige veje til at forbedre situationen. En af dem er at fange en stor mængde torsk og mærke dem med et udvendigt mærke og samtidig indsprøjte et kemikalie i dem. Kemikaliet afsætter en meget tynd selv-lysende ring i torskens øresten. Når de samme torsk så fanges igen, kan biologerne se præcist hvor meget ørestenen er vokset siden første gang, og dermed regne ud hvilken måde der er den rigtige til at læse år-ringene.

Muslinger til jul!

DFPO certificering af blå- og hjertemuslinger fra Limfjorden gik i går ind i aller sidste fase – de tre uger hvor der er mulighed for at klage over eksperternes dom (som er at det har bestået!). Klageperioden udløber 24. december – og så forventes certifikatet at blive udstedt når julens helligdage er vel overstået.

ENDELIG!

Så er Skagerrak rødspætten endelig MSC-certificeret. Det er seks år siden vi begyndte at arbejde på det. DTU Aqua har lagt en kæmpe indsats i det. Vi har haft både vores kolleger i NSAC’en, Kommissionen, nordmændene og adskillige ICES grupper inde over. Og så til sidst selve certificeringen.

Men nu er den her – certificeret bæredygtig. Nyd den smørstegt!plaice_front_1000x1000

Nordsø-torsken skal til MSC-eksamen

Atlantic_cod

Torsken i Nordsøen og Skagerrak har været fiskeriets smertensbarn de sidste 15 år. Men med en biologisk rådgivning der endelig ser ud til at fungere, stigende kvoter år for år (selvom det går langsomt) og en bestand der er vokset ni år i træk, så er smertensbarnet måske endelig ved at vokse sig til en helt almindelig fisk ligesom alle andre.

Om den også er klar til at blive MSC-certificeret (ligesom så mange andre af vores fisk i Nordsøen og Skagerrak), det finder vi ud af i løbet af det næste års tid. I dag starter nemlig MSC-vurderingen af Nordsø-torsken.

Torsken vil blive vurderet som en ‘udvidelse’ af DFPO’s certifikat for sej. Det betyder at eksperterne kun skal se på torsken bestanden og dens forvaltning – for alle de andre spørgsmål om fiskeriets effekt på økosystemet er allerede besvaret i certificering af sej. Til gengæld er arbejdsgangen nøjagtig den samme som normalt, med tjek, dobbelttjek, høring og klagefrister – så det tager desværre stadig ganske lang tid.

 

Skagerrak rødspætte snart klar

Nu er der sat dato på hvornår det forventes at Skagerrak-rødspætten får sit MSC-certifikat:

10. november       

MSC-vurderingen er lige nu i sin aller sidste fase, nemlig den periode hvor der er mulighed for at klage over beslutningen om at den skal certificeres. Kommer der ingen klager – og det forventer vi ikke – så er Skagerrak-rødspætten endelig i mål!

Skagerrak rødspætten nærmer sig målet

Så kom den offentlige rapport for MSC-certificeringen af Skagerrak rødspætterne endelig (du kan se den her).  Eksperternes vurdering er at den opfylder standarden og skal MSC-certificeres (HURRA!)

Rapporten skal være i offentlig høring indtil 15. oktober, så med mindre der kommer alvorlige indsigelser er der gode chancer for at det endelige certifikat kan være klar i november.

Blå fisk

MSC har sin årlige kampagne i denne uge for at få danskerne til at spise mere certificeret bæredygtig fisk.

Den retter sig mod de unge fiske-spisere – og symbolet på den er et bilede af en blå ‘thumbs-up’ finger der i tråd med målgruppen lægges på Facebook.

Certifceret bæredygtig fisk – det er selvfølgelig dansk fisk, ikke sandt? Så her er otte blå tommelfingre – én for hvert af de otte arter i dansk fiskeri DFPO har fået certificeret. Om alt går vel kan vi føje syv tommelfingre til inden næste års kampagne!

DSC_0166

Du kan se hvem der ellers er med på de blå tommelfingre her: #Blåfisk

 

November-certificeringer

Som der stod i Fiskeritidende før sommeren, så måtte certificeringen af rødspætter i Skagerrak vente et par måneder for at få det endelige resultat af ICES rådgivning med. Det betyder at den forventede certificerings-dato nu er rykket et par månedet fra september til november. Til gengæld ser det fortsat positivt ud for Skagerrak-rødspættens chancer for certificering.

Også certificeringen af blåmusling og hjertemusling er forsinket med omtrent en måned på nuværende tidspunkt – og forventes derfor også klar til november.

Som erfarne læsere vil vide, så skal slut-datoer altid tages med et gran salt når vi taler om MSC-certificering. Datoerne er forventede, ikke garanterede…