MSC på landsiden

Hver eneste virksomhed, som håndterer fisken, når den er kommet i land – lige fra auktionen over filetfabrikken til fiskehandleren eller restauranten – skal certificeres efter det, som MSC kalder “Chain of Custody.”

Kort fortalt betyder det, at virksomhederne skal kunne dokumentere overfor et certificeringsbureau, at de har opsat systemer, så de er i stand til at holde MSC-certificeret fisk og ikke-MSC-certificeret fisk skarpt adskilt. På den måde kan fiskere og forbrugere være sikre på, at der ikke bliver solgt MSC-certificeret fisk med falsk varebetegnelse.

Hvad skal du som køber/modtager være opmærksom  på?

Der er to ting, den første køber/modtager skal holde rede på for at sikre sig, at det er MSC-mærket fisk, der købes:

  1. Er fisken fra et MSC-certificeret fiskeri – dvs. er det den rigtige art, og er den fanget i de farvand og med et af de redskaber, som certifikatet gælder for? Se listen over certifikater her.
  2. Er den fra et fartøj, som er dækket af certifikatet – dvs. står fartøjet på DFPO’s liste over MSC-fiskere? Se listen over MSC-fiskefartøjer her.

Købere længere nede i kæden skal blot sikre sig, at den virksomhed, som de køber af, har et gyldigt MSC “Chain of Custody”-certifikatnummer – og naturligvis at de selv er certificeret. Du kan læse mere om, hvordan du kan blive sporbarhedscertificeret på MSC’s hjemmeside her.

For fisk som indfryses, lægges i lage eller lignende er det muligt for en virksomhed, som har et “Chain of Custody”-certifikat, at købe fisk fra de fartøjer, som står på listen, allerede inden fiskeriets certifikat træder i kraft, forarbejde den, lægge den på frost og sælge den som MSC-certificeret fisk sidenhen. Men det kræver, at virksomheden er specifikt ‘udnævnt’ af fiskeriet. Virksomheder, der har behov for dette, bedes kontakte Danmarks Fiskeriforening PO direkte.