MSC på landsiden

Hver eneste virksomhed, som håndterer fisken, når den er kommet i land – lige fra samlerene og auktionen over filet-fabrikken til fiskehandleren eller restauranten – skal certificeres efter det, som MSC kalder “Chain of Custody.”

Meget kort fortalt betyder det, at virksomhederne skal kunne dokumentere overfor et certificerings-bureau, at de har systemer, så de er i stand til at holde MSC-fisk og ikke-MSC-fisk skarpt adskilt. På den måde kan fiskere og forbrugere være sikre på, at der ikke bliver solgt MSC-fisk med falsk varebetegnelse.

For de fiskerier som DFPO får certificeret, er der to ting den første køber/modtager skal holde rede på for at være sikker på, at det er MSC-fisk, der købes:

Er den fra et MSC-certificeret fiskeri – dvs. er det den rigtige art, og er den fanget i de farvand og med et af de redskaber, som certifikatet gælder for? Se listen over certifikater her.
Er den fra et fartøj, som er dækket af certifikatet – dvs. står fartøjet på DFPO’s liste over MSC-fiskere?

Købere længere nede i kæden skal blot sikre sig, at den virksomhed, som de køber af, har et gyldigt MSC Chain of custody certifikat-nummer – og naturligvis at de selv er certificerede.

For fisk som indfryses, lægges i lage eller lignende er det muligt for en virksomhed som har Chain of custody certifikat at købe fisk fra de fartøjer som står på listen, allerede inden fiskeriets certifikat træder i kraft, forarbejde den, lægge den på frost og sælge den som MSC-fisk sidenhen. Men det kræver at virksomheden er specifikt ‘udnævnt’ af fiskeriet. Virksomheder der har behov for dette, bedes kontakte DFPO direkte.