MSC og dansk fiskeri

Danmarks Fiskeriforening PO har sat sig det ambitiøse mål, at alle danske erhvervsfiskerier, hvor det er i vores magt at opfylde MSC’s krav, skal certificeres.

Det er en omfattende opgave, som vi tager trin for trin. Nedenfor kan du danne dig et overblik over, hvilke fiskerier, der allerede er MSC-certificeret, hvilke der er under certificering og hvilke fiskerier, der endnu kun er forundersøgte.

Danske MSC-certificerede fiskerier

Indtil videre har vi fået certificeret over 80% af dansk fiskeri. Det betyder, at man i dag kan få alt fra danske blåmuslinger og jomfruhummere til kulmule, rødspætter og torsk med det blå MSC-mærke. Dette er dog kun nogle få eksempler på dansk certificeret fisk – den fulde liste over dansk MSC-mærket fisk kan du finde her:

Danske MSC-certificerede fiskerier 

Danske fiskerier under MCS-certificering

For at nå det ambitiøse mål fra 2009 arbejder Danmarks Fiskeriforening PO fortsat med at få danske fiskerier MSC-certificeret. For nogle arter er det dog svære end for andre, og det kan være en lang proces at nå i mål med en certificering. Du kan finde en liste over fiskerier der er under certificering her:

Danske fiskerier under MSC-certificering

Danske forundersøgte fiskerier

Det næste skridt er at arbejde med de bestande og fiskerier hvor vi er afhængige af for eksempel forbedret biologisk rådgivning, en fælles forvaltningsplan for flere landes fiskerier, eller nye tekniske regler som er på vej, før vores fiskeri kan certificeres. Intet af dette er noget, vi kan gøre alene – men vi deltager, skubber på og hjælper til overalt, hvor vi kan.

Nogle bestande og fiskerier ligger endnu langt fra at kunne certificeres – nogle fordi bestanden først skal vokse sig større, andre fordi den biologiske viden er langt fra god nok. Sammen med alle andre danske fiskerier er disse blevet forundersøgt for at kunne prioritere indsatsen der, hvor den gør mest gavn. Du kan danne dig et overblik over forundersøgte fiskerier her:

Danske forundersøgte fiskerier