Danske MSC-fiskefartøjer

Her kan du få et overblik over danske fiskefartøjer, der kan lande MSC-certificerede fisk og skaldyr. Udover Danmarks Fiskeriforening PO’s mange certificeringer, har Danmarks Pelagiske PO også en del certificeringer bl.a. på makrel og blåhvilling. De to PO’er arbejder desuden sammen omkring certificeringerne af sild, tobis, brisling og sperling. Listerne over fiskefartøjerne knyttet til de forskellige fiskerier kan findes nedenfor.

Danmarks Fiskeriforening PO’s lister over                            MSC-fiskefartøjer

Alle fiskefartøjer på denne liste har skrevet under på Danmarks Fiskeriforening PO’s udvidede kodeks og forpligtet sig til at overholde de regler, som Danmarks Fiskeriforening PO har sat op i forbindelse med MSC-certificeringer. Det betyder, at disse fiskefartøjer har ret til at lande MSC-mærket fisk fra Danmarks Fiskeriforening PO’s certificerede fiskerier.

Aktuel Kutterliste MSCPDF)
Aktuel Kutterliste MSC(csv-fil til data-import)

OBS! Bemærk at de svenske fartøjer på listen (kendingsbogstaverne GG… og FG…) er tilknyttet via en særlig udvidelse som lige nu ikke omfatter kulmule.

Vi gør alt, hvad vi kan for at holde listen opdateret – men skulle der være en fejl eller et fartøj, der mangler, så kontakt endelig Danmarks Fiskeriforening PO her.

 

Danmarks Fiskeriforening PO og Danmarks Pelagiske PO’s fælles lister over MSC-fiskefartøjer

Danmarks Fiskeriforening PO og Danmarks Pelagiske PO arbejder sammen omkring certificeringerne af:

  • Sild i Nordsøen og Limfjorden
  • Sild i Skagerrak, Kattegat og Vestlige Østersø
  • Tobis, brisling og sperling

Foruden fartøjerne på listen “Aktuel Kutterliste MSC” dækker ovenstående certifikater også Danmarks Pelagiske PO’s medlemmer. En liste over Danmarks Pelagiske PO’s medlemmer kan findes nedenfor.

Aktuel Kutterliste MSC – DPPO (PDF)
Aktuel Kutterliste MSC – DPPO (Excel)

Danmarks Pelagiske PO’s lister over MSC-fiskefartøjer

Danmarks Pelagiske PO har arbejdet målrettet for at få certificeret fiskeriet efter flere pelagiske arter.  Du kan finde listerne for fiskerierne nedenfor.

Atlantoskandisk sild

List of vessels covered by DPPO Certificate ASH oct 2016

Makrel

List of vessels covered by certificate MAK oct 2016

Blåhvilling 

List of vessels covered by certificate for blue whiting