Danske MSC-fartøjer

DEMERSALE ARTER OG INDUSTRIFISK

Danmarks Fiskeriforening PO’s liste over MSC-fiskere

Alle fiskefartøjer på denne liste har skrevet under på DFPO’s udvidede kodeks og forpligtet sig til at overholde de regler, som DFPO sætter op i forbindelse med MSC-certificeringen. Det betyder, at de har ret til at lande MSC-fisk fra de fiskerier, som DFPO har fået certificeret.

Aktuel Kutterliste MSC (PDF)
Aktuel Kutterliste MSC (csv-fil til data-import)
OBS! Bemærk at de 7 svenske fartøjer på listen (kendingsbogstaverne GG… og FG…) er tilknyttet via en særlig udvidelse som lige nu ikke omfatter kulmule eller Skagerrak rødspætte.

Vi gør alt, hvad vi kan for at holde listen opdateret – men skulle der være en fejl eller et fartøj, der mangler, så kontakt endelig DFPO her.

MSC-liste for Limfjords Østers

Østers MSC liste 161014 (PDF)
Østers MSC liste 161014 (csv-fil til data-import)

MSC-liste for Muslinger

Muslinger MSC-liste  200317 (PDF)
Muslinger MSC-liste 200317 (csv-fil til data-import)


 

PELAGISKE ARTER

Danmarks Fiskeriforening PO og Danmarks Pelagiske PO’s fælles MSC-lister Sild i Nordsøen og Limfjorden

MSC liste for Nordsø sild DFPO og DPPO 19.06.2017 (PDF)
MSC liste for Nordsø sild DFPO og DPPO 19.06.2017                            (csv-fil til data-import)

Sild i Skagerrak, Kattegat og Vestlige Østersø

MSC liste for SkaKatVest sild DFPO og DPPO 19.06.2017    (PDF)
MSC liste for SkaKatVest sild DFPO og DPPO 19.06.2017   (csv-fil til data-import)

Danmarks Pelagiske PO’s lister over MSC-fiskere

Atlantsild: List of vessels covered by DPPO Certificate ASH oct 2016
Makrel: List of vessels covered by certificate MAK oct 2016
Blåhvilling: List of vessels covered by certificate for blue whiting

Tobis, brisling og sperling: List of vessels covered by certificate april 2017 – Tobis, Brisling og Sperling