Spørgsmål og svar om MSC i dansk fiskeri

Hvem efterspørger et miljømærke på fisk?

I daglig tale siger vi de miljøbevidste forbrugere. Men mere nøjagtigt er det først og fremmest de store europæiske supermarkedskæder, som er gået forrest med kravet om miljømærkede fisk. De ønsker at kunne sige til deres kunder:

”Køber I fisk hos os, behøver I slet ikke bekymre jer om bæredygtighed – det har vi allerede sørget for ved udelukkende at sælge fisk, som er certificerede”.

Hvorfor lige MSC?

Der findes andre miljømærker for vildfangede fisk, men MSC har de seneste fem år etableret sig som den klart mest udbredte ordning på markedet. MSC’s standard og metoder er bevidst udformet efter FN’s fødevareorganisation FAO’s retningslinier, og flere sammenlignende undersøgelser har da også på det seneste vist, at MSC er langt mere gennemgribende end de andre ordninger – det gør, at resultatet er til at stole på.

Hvad med sporbarheden?

Når et fartøj lander MSC-certificerede fisk, skal alle led i kæden, som håndterer fisken frem til forbrugerne, også være godkendt efter MSC’s sporbarhedskrav. Dette er naturligvis for at sikre, at der ikke sker sammenblanding af MSC-fisk og fisk, som ikke er certificerede. Læs mere om sporbarheden her.

Hvad kræves der af fiskerne for at være med?

De fiskere, der ønsker at kunne sælge MSC-mærket fisk, skal aktivt tilmelde sig Danmarks Fiskeriforening PO’s MSC-liste ved at underskrive det udvidede kodeks, der er for danske MSC-certificerede fiskerier. Det udvidede kodeks er et særligt sæt af regler, der går ud over reglerne opstillet af fiskerimyndighederne. Det betyder for eksempel, at fartøjerne skal indrapportere alle bifangster af sjældne og beskyttede arter. Det giver et enestående detaljeret kort over udbredelsen af disse arter og bundforhold – og gør os dermed i stand til at passe endnu bedre på dem. Læs mere om kodekset her.

Kan man blive smidt ud?

Ja! De medlemmer, som ikke overholder Danmarks Fiskeriforening PO’s udvidede kodeks (og fiskerireglerne i øvrigt) bliver taget af listen over fartøjer, der må lande MSC-certificerede fisk. Når et fiskeri er MSC-certificeret, vurderes fiskeriet årligt for at sikre, at fiskeriet fortsat lever op til MSC’s krav. Hvis medlemmer på listen over danske MSC-fartøjer ikke overholder kodekset og de øvrige fiskeriregler, kan Danmarks Fiskeriforening PO miste MSC-certifikatet ved disse årlige tjek. Hvis et certifikat suspenderes, vil det betyde, at de øvrige medlemmer ikke kan sælge deres fisk som MSC-certificeret.

Hvad kan gå galt undervejs?

I løbet af en certificeringsproces kan der vise sig et problem, som ikke er set i forundersøgelsen – og som er så alvorligt, at det gør, at fiskeriet ikke kan certificeres. Det kan betyde, at certificeringen bliver forsinket, mens problemet bliver løst. Hvis problemet derimod ikke kan løses, kan det i værste fald betyde, at certificeringen må opgives, og fiskeriet trækkes sig ud af processen.

Hvad koster det, og hvem betaler?

Certificering af et fiskeri kan koste alt fra 100.000 kr. til over 1 mio. kr. alt efter størrelsen på fiskeriet, og hvor kompliceret vurderingen af fiskeriet er. De fiskerier, som Danmarks Fiskeriforening PO har fået certificeret, har kostet omkring 2-300.000 kr. stykket, og arbejdet er blevet støttet af EU og Fødevareministeriet gennem fiskeriudviklingsprogrammet.

Derudover vil Danmarks Fiskeriforening PO løbende have udgifter til de årlige tjek af certificerede fiskerier. Udgifter til certificering samt vedligeholdelse af certifikater kan reduceres ved at samle flere fiskerier under samme certifikat (hvor det giver mening og er muligt). Danmarks Fiskeriforening PO arbejder derfor løbende med at se på dette.

De individuelle fartøjer kan have udgifter i den grad, de er nødt til at foretage tilpasninger af det praktiske fiskeri.

Er der en udløbsdato på certifikatet?

Et MSC-certifikat er gyldigt i fem år, hvorefter fiskeriet skal revurderes. I løbet af de fem år vurderer eksperter hvert år, om fiskeriet fortsat overholder MSC’s krav. Såfremt fiskeriet ikke overholder kravene og evt. betingelser ved certificeringen, kan certifikatet suspenderes.

Hvad sker der i nabolandene?

Flere af vores nabolande er også langt fremme i arbejdet med MSC. Både i Norge, Skotland, England, Holland og Tyskland er der adskillige certificerede fiskerier.

Der er dog to ting, der adskiller Danmarks Fiskeriforening PO’s arbejde med MSC-certificering fra de øvrige. I modsætning til de fleste andre lande foregår certificeringen som en samlet proces for hele det danske fiskeri for at sikre, at det kommer både store og små fartøjer til gode. Desuden arbejder vi ikke kun med de fiskerier, som umiddelbart kan leve op til standarden, men vil også forsøge at forbedre resten, således at de også kan løftes op til det samme høje niveau.

Hvad med de fiskerier, som ikke er klar endnu?

Der kan være flere grunde til at et fiskeri ikke er klar til at blive certificeret. Oftest skyldes det manglende biologisk viden om den pågældende fiskebestand eller manglende forvaltningsplaner i tilfælde af, at bestanden falder.

Danmarks Fiskeriforening PO deltager derfor aktivt i flere samarbejdsprojekter med DTU Aqua, hvor det bl.a. er målet at sikre den fornødne viden om danske fiskebestande.