Hvad er MSC?

MSC blev skabt i 1997 af WWF – Verdensnaturfonden og fødevaregiganten Unilever, men har siden 1999 været en uafhængig organisation med en bestyrelse sammensat af folk fra fiskerisektoren, grønne organisationer og forskningsinstitutioner fra hele verden.

De første år blev kun relativt få fiskeprodukter solgt med MSC’s blå mærke på, men siden 2006 er interessen steget eksplosivt, både blandt alverdens fiskerier og blandt de supermarkeder, fiskehandlere osv., som sælger fisk til forbrugerne – især i Europa.

MSC’s krav til certificerede fiskerier kan samles i tre overordnede principper:

Bestanden af fisk må ikke være overfisket, og har den bare været i nærheden af at være det, skal den være bevisligt på vej op.
Se også denne lille film fra MSC (på engelsk)

Fiskeriet må ikke beskadige økosystemet eller havmiljøet.
Kort film fra MSC
Fiskeriet skal forvaltes effektivt, så bæredygtighed og økosystem sikres.
Kort film fra MSC

MSC-certificering af et fiskeri er en meget grundig og åben proces, der normalt tager mellem et og to år at gennemføre. 
Først laves der en forundersøgelse, som viser, om fiskeriet er egnet og på hvilke områder der evt. kan være problemer med at overholde kravene.

Dernæst bliver fiskeriet i selve certificeringen nøje undersøgt af tre uafhængige videnskabelige eksperter, og deres arbejde bliver tjekket af endnu to eksperter og går gennem en offentlig høringsproces, hvor alle kan komme til orde. Går alt vel, kan fisken derefter sælges som certificeret i fem år.

Undervejs er der flere muligheder for at tilpasse fiskeriet, der hvor det evt. ikke er i stand til at overholde kravene – men hvis ændringerne ikke kan dokumenteres, mister fiskerne retten til at sælge fisken med mærke på.