Hvad er MSC?

MSC står for Marine Stewardship Council, der er en uafhængig       international mærkningsordning for miljøvenligt og bæredygtigt        fiskeri. Fisk der er MSC-certificeret vil bære det blå MSC-mærke, der ses nedenfor, så det er let for dig som forbruger at vælge fisk fra et bæredygtigt fiskeri. For mere information om danske MSC-certificerede fiskerier se her.

MSC’s historie

MSC blev skabt i 1997 af WWF – Verdensnaturfonden og fødevaregiganten Unilever, men har siden 1999 været en uafhængig organisation med en bestyrelse sammensat af folk fra fiskerisektoren, grønne organisationer og forskningsinstitutioner fra hele verden.

De første år blev kun relativt få fiskeprodukter med det blå MSC-mærke solgt. Siden 2006 er interessen steget eksplosivt, både blandt alverdens fiskerier og blandt de supermarkeder, fiskehandlere osv., som sælger fisk til forbrugerne – især i Europa.

MSC’s tre principper

MSC’s krav til certificerede fiskerier kan samles i tre overordnede principper.

  • Princip 1: Bestanden af fisk må ikke være overfisket, og har den bare været i nærheden af at være det, skal den være bevisligt på vej op.
    Du kan se en kort forklarende film fra MSC her (på engelsk)
  • Princip 2: Fiskeriet må ikke beskadige økosystemet eller havmiljøet.
    Du kan se en kort forklarende film fra MSC her (på engelsk)
  • Princip 3: Fiskeriet skal forvaltes effektivt, så bæredygtighed og økosystem sikres.
    Du kan se en kort forklarende film fra MSC her (på engelsk)
MSC’s certificeringsproces

MSC-certificering af et fiskeri er en meget grundig og åben proces, der normalt tager mellem et til to år at gennemføre.

Først laves der en forundersøgelse, som viser, om fiskeriet er egnet og på hvilke områder der evt. kan være problemer med at overholde kravene.

Dernæst påbegyndes certificeringsprocessen, hvor fiskeriet nøje undersøges og holdes op imod MSC’s tre principper. Undersøgelsen foretages af tre uafhængige videnskabelige eksperter, og deres undersøgelse bliver vurderet af endnu to eksperter. Til sidst kommer den afsluttende rapport om fiskeriet i offentlig høring, hvor alle med interesser i fiskeriet kan komme til orde. Hvis fiskeriet vurderes at være bæredygtigt, kan fisken bære det blå MSC-mærke i fem år. Herefter skal fiskeriet vurderes på ny.

Undervejs er der flere muligheder for at tilpasse fiskeriet, der hvor det evt. ikke er i stand til at overholde kravene. Hvis ændringerne ikke kan dokumenteres, bliver fiskeriet suspenderet og kan ikke længere sælges med det blå MSC-mærke på.

Hvis du vil vide mere om MSC, kan du besøge MSC’s hjemmeside her.