DFPO’S kodeks for fiskeriet

I 2008 vedtog Danmarks Fiskeriforening et kodeks for dansk fiskeri, som er bindende for alle medlemmer.

I forbindelse med MSC-certificeringerne har Danmarks Fiskeriforening PO i 2010 udbygget kodekset med konkrete handlingsanvisninger og regler. Dette udvidede kodeks for fiskeriet skal overholdes af alle fartøjer, som vil gøre brug af DFPO’s MSC-certifikater.

Læs kodekset her (pdf).

Her finder du TILMELDINGEN til MSC (på sidste side i kodeks)

Er fartøjet ikke tilmeldt DFPO skal det først meldes ind, før det kan føres på MSC-listen. Tilmelding til DFPO finder du her.