DFPO’s kodeks for fiskeriet

I 2008 vedtog Danmarks Fiskeriforening PO et kodeks for dansk fiskeri, som er bindende for alle medlemmer.

I forbindelse med MSC-certificeringerne har Danmarks Fiskeriforening PO i 2010 udbygget kodekset med konkrete handlingsanvisninger og regler. Dette udvidede kodeks for fiskeriet skal overholdes af alle fartøjer, som vil gøre brug af Danmarks Fiskeriforening PO’s MSC-certifikater. Du kan læse kodekset her:

Kodeks for fiskeriet

Hvis du er medlem af Danmarks Fiskeriforening PO, kan du tilmelde dig MSC ved at udfylde og underskrive ovenstående kodeks på side 4. Tilmeldingsskemaet skal sendes til mail@dkfisk.dk med emnet “Tilmelding MSC”.

Hvis du ikke er medlem af Danmarks Fiskeriforening PO, kan du finde mere information om tilmelding her.