PO-dagbogen

Et af kravene i DFPO’s kodeks for fiskeriet er, at alle deltagende fartøjer skal registrere alle tilfælde af bifangster af sjældne og beskyttede arter. Det skal også registreres, når de ser tegn på sårbare bundforhold eller er så uheldige at miste et redskab. Dette sker gennem PO-dagbogen.

Fordi dagbogen skal føres af alle deltagere, i alle farvande og på alle fangstrejser, vil vi kunne få et enestående detaljeret overblik over forekomsten af nogle arter, som der ofte er meget lidt viden om. Vi vil også kunne se, præcis hvor og hvornår der kan være særlige problemer med bifangster, som vi derefter vil iværksætte særlige tiltag for at minimere.

PO-dagbogen kan føres på tre forskellige måder:

På et papir-skema
Alle fartøjer på MSC-listen har fået tilsendt PO-dagbogen som blok med gennemslag. Skemaet skal indsendes til DFPO (dagbog@dfpo.dk) eller afleveres ved den lokale fiskeriforening hver måned.
Er blokken bortkommet kan man bede om en ny hos DFPO eller udskrive skemaet her: PO-dagbog skema (pdf)

I et regneark på PC’en
Skemaet findes også som Excel PO-dagbog, som kan udfyldes direkte på computeren om bord. Når kvartalet er færdigt er det let at trykke Del (under Filer) og sende som vedhæftet kopi til dagbog@dfpo.dk.

Elektronisk
Gennem programmet VDEC, som udover at sende registreringerne om bifangster til DFPO, også sørger for at udfylde e-logbogen og sende sporbarhedsdata til SIF. VDEC fås her.

Vejledning
Alle fartøjer på MSC-listen har fået tilsendt Styrehusguiden som vejledning til de arter, der skal skrives i PO-dagbogen. Hvis du ønsker at få tilsendt Styrehusguiden eller har yderligere spørgsmål til, hvordan PO-dagbogen skal udfyldes, kan du skrive en mail til ssm@dkfisk.dk.