MSC og dansk fiskeri

Danmarks Fiskeriforening PO har sat sig det ambitiøse mål at:

Alle de danske erhvervsfiskerier, hvor det er i vores magt at opfylde kravene, skal certificeres.

Det er en omfattende opgave, som vi tager trin for trin. Frem til 2012 har vi – som vi havde lovet os selv i 2009 – fået certificeret alle de fiskerier hvor vi ved egen indsats kunne opfylde kravene.

Allerede certificerede danske fiskerier

Det næste skridt er at arbejde med de bestande og fiskerier hvor vi er afhængige af for eksempel forbedret biologisk rådgivning, en fælles forvaltningsplan for flere landes fiskerier, eller nye tekniske regler som er på vej, før vores fiskeri kan certificeres. Intet af dette er noget vi kan gøre alene – men vi deltager, skubber på og hjælper til overalt hvor vi kan.

Danske fiskerier under certificering

Nogle bestande og fiskerier ligger længere endnu fra at kunne certificeres – nogle fordi bestanden skal vokse sig større først, andre fordi den biologiske viden er langt fra god nok. Sammen med alle andre danske fiskerier er disse blevet for-undersøgt, for at vi har kunne prioritere indsatsen der hvor den gjorde mest gavn.

Danske fiskerier, som endnu kun er forundersøgt