Danske MSC-certificerede fiskerier

Disse danske fiskerier er MSC-certificerede. Klik på hver art for se mere om certificeringen på MSC’s hjemmeside (på engelsk).

ART FARVAND REDSKABER STATUS BESTILT AF
Mørksej Nordsøen,
Skagerrak + Kattegat
Trawl (inkl. flyshooter), snurrevod, garn Certificeret februar 2011 Danmarks Fiskeriforening PO
Certifikatet er her
Rødspætte Nordsøen Snurrevod, garn, og trawl (inkl. flyshooter) Certificeret marts 2011 (trawl i juni 2011) Danmarks Fiskeriforening PO
Certifikat for Garn, trawl og snurrevod
Rødspætte Skagerrak og Nordsøen Snurrevod, garn, og trawl (inkl. flyshooter) Certificeret
november 2015
Danmarks Fiskeriforening PO
Certifikatet er her.
Torsk Nordsøen, Skagerrak Trawl (inkl. flyshooter), snurrevod, garn Certificeret september 2016 Danmarks Fiskeriforening PO
Certifikatet er her
Torsk Østersøen øst for Bornholm Trawl (inkl. flyshooter), langline Certificeret april 2011

SUSPENDERET

Danmarks Fiskeriforening PO
Tunge Nordsøen Trawl, garn Certificeret juni 2012 Danmarks Fiskeriforening PO
Certifikat for trawl og garn
Kuller Nordsøen, Skagerrak + Kattegat Trawl (inkl. flyshooter), snurrevod, garn, langline Certificeret august 2012 Danmarks Fiskeriforening PO
Certifikat for  trawlsnurrevodgarn og langline
Kulmule Nordsøen, Skagerrak + Kattegat Trawl (inkl. flyshooter), snurrevod, garn Certificeret oktober 2014 Danmarks Fiskeriforening PO
Find certifikatet her.
Jomfruhummer Skagerrak, Kattegat Trawl Certificeret januar 2015 Danmarks Fiskeriforening PO sammen med svenske fiskere
Certifikatet er her.
Muslinger og hjertemuslinger Limfjorden Skraber Certificeret januar 2016 Danmarks Fiskeriforening PO Find certifikatet her.
Østers Limfjorden Skraber Certificeret  maj 2012 Danmarks Fiskeriforening PO
Find certifikatet her
Sild Skagerrak, Kattegat og Vestlige Østersø Trawl, not, garn Certificeret oktober 2016 Danmarks Fiskeriforening PO, DPPO og SPFPO
Find certifikatet her.
Tobis Område 1r, 2r, 4 og 6 Trawl Certificeret marts 2017

SUSPENDERET for område 2r

Danmarks Fiskeriforening PO og Danmarks Pelagiske PO
Find certifikatet her.
Brisling Nordsøen Trawl, not Certificeret marts 2017 Danmarks Fiskeriforening PO og Danmarks Pelagiske PO
Find certifikatet her.
Sperling Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Trawl Certificeret marts 2017 Danmarks Fiskeriforening PO og Danmarks Pelagiske PO
Find certifikatet her.
Sild  Nordsøen Not, trawl Certificeret første gang juni 2009 Danmarks Pelagiske PO og Danmarks Fiskeriforening PO
Find certifikatet her.
Sild  Norskehavet Not, trawl Certificeret første gang juni 2009 Danmarks Pelagiske PO sammen med fiskere fra fire andre lande
Certifikatet er her.
Makrel Nordøstatlanten Not, trawl Certificeret første gang juli 2009 Danmarks Pelagiske PO sammen med fiskere fra andre lande
Certifikatet er her.
Blåhvilling Nordøstlige Atlanterhav Trawl Certificeret februar 2016 Danmarks Pelagiske PO sammen med fiskere fra fire andre lande.
Muslinger og hjertemuslinger Limfjorden Skraber Certificeret januar 2010 Vilsund Blue
Muslinger Isefjorden, Østjylland Skraber Certificeret januar 2012 Wittrup Seafood a/s
Certifikatet er her.
Muslinger Isefjorden, Østjylland Skraber Certificeret
marts 2012
Seafood Rømø
Certifikatet er her.
Muslinger Østjylland Skraber Certificeret
marts 2012
Vilsund Blue
Certifikatet er her.
Rejer Skagerrak, Norskerenden Trawl Certificeret
maj 2016
Launis
Linemuslinger Limfjorden Linedyrket Certificeret april 2012 Vilsund Blue