Beskyttede/lukkede områder

I disse områder er der kortlagt arter eller bundforhold som er sårbare overfor fiskeri med bundtrawl. Nogle områder er officielt lukkede, andre ikke.
Alle DFPOs fartøjer opfordres  til at undgå disse områder, og alle fartøjer på MSC-listen skal holde sig ude af områderne.

Tryk på kortene for at se store udgaver. Tryk på de grønne links for links til lister over positionerne på de beskyttede områder.

ØSTERSØEN

Oversigtskort:

Oversigt V Østersø           Oversigt Bornholm

Lukkede stenrev i Natura 2000 områder

BEK nr. 1048
Stenrev sydøst for Langeland.
Rev på Kirkegrund ud for Knudshoved Odde
Mejl Flak i Kattegat

EU 2015/1778
Munkegrund
Hatterbarn
Ryggen
Broen
Ertholmene
Davids Banke
Bakkebrædt & Bakkegrund

N2000 V Østersø          N2000 Bornholm

Stenrev i Natura 2000 områder der er foreslået lukkede

Forslag 7 april 2016 (positioner i Annex I på side 59)
Adler Grund og Rønne Banke
Centrale Storebælt og Vresen
Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als

N2000 forslag V Østersø          N2000 forslag Bornholm

KATTEGAT

Oversigtskort:

Oversigt Kattegat N          Oversigt Kattegat S

Lukkede stenrev/boblerev i Natura 2000 områder

EU 2015/1778
Herthas Flak
Læsø Trindel & Tønneberg Banke
Lysegrund

N2000 Kattegat

Stenrev/boblerev i Natura 2000 områder der foreslået lukkede

Forslag 7 april 2016 (positioner i Annex I på side 59)
Store Middelgrund
Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak
Strandenge på Læsø og havet syd herfor
Havet omkring Nordre Rønner

N2000 forslag Kattegat

Områder er beskyttede efter aftale mellem DFPO og WWF for alle MSC-fiskere

Positioner for områderne (pdf)

WWF aftale

Enkelt-fund af sårbare habitater registeret hos OSPAR (Beskyttet af en 240 m bufferzone for alle MSC-fiskere)

Positioner for områderne (pdf)

OSPAR Kattegat N          OSPAR Kattegat C          OSPAR Kattegat S

Områder med blød bund der er foreslået  beskyttet i forbindelse med Havstrategi-direktivet

Naturstyrelsens liste over positioner for områderne

Havstrategi Kattegat

SKAGERRAK

Oversigtskort:

Oversigt Skagerrak

Områder der er lukkede i det svenske Natura 2000 område Bratten (der skal desuden bruges AIS i hele Natura 2000 området)

Positioner for områderne (pdf)

Reglerne står her: Forordning (EU) 2017/118

N2000 Bratten

Enkelt-fund af sårbare habitater registeret hos OSPAR (Beskyttet af en 240 m bufferzone – kystnære fund er udeladt, da danske fiskere ikke har lov at fiske der)

Positioner for områderne (pdf)

OSPAR Skagerrak

Kortlægningen af stenrev Natura2000 områderne i den danske del af Skagerrak er endnu ikke offentliggjort.

NORDSØEN

Kortlægningen af stenrev Natura2000 områderne i den danske del af Nordsøen er endnu ikke offentliggjort.

Der arbejdes i øjeblikket på regulering af fiskeriet i tyske, britiske og hollandske Natura2000 områder, men endnu er intet fastlagt.