Et skridt nærmere MSC certificering af industriarter

Intet er afgjort endnu – men i går kom den første offentlige rapport i MSC-certificeringen af de tre industriarter (tobis, sperling og Nordsø-brisling) – og resultatet er foreløbig positivt for alle tre fiskerier.

Der er nu en høringsperiode frem til 11. februar hvor alle interesserede kan indsende kommetarer til rapporten (link her). Når kommentarerne er indarbejdet i rapporten er der efterfølgende en tre ugers klageperiode – og derefter kommer så den endelige afgørelse.

MSC’s ‘søster-organisation’ for akvakultur, ASC, vokser i disse år hastigt, og kommer i stigende grad til at kræve foder fremstillet af MSC-certificerede fisk – hvilket indtil nu har været en sjældenhed. Men hvis alle tre arter består hele processen, så vil det med et slag fordoble mængden af MSC-certificerede industrifisk på globalt plan.