Længe ventet MSC på sild i de indre farvande nærmer sig

MSC certificeringen af sildefiskeriet i Skagerrak, Kattegat og Vestlige Østersø er nu gået ind i den aller sidste fase. Den endelige rapport er udgivet og der er nu tre ugers frist til at klage over certificerings-bureauets afgørelse.

Afgørelsen er at silde-fiskeriet med trawl, not og garn består MSC-standarden og allerede da denne besked kom ud i forbindelse med den offentlige hørings rapport  i august førte det til en markant stigning på prisen for sild fra de indre farvande.

Desværre består bundgarns-fiskeriet efter sild ikke, fordi der i det redskab også fanges betydelige mængder hornfisk. Da bestanden af hornfisk er totalt ukendt kan det ikke siges med sikkerhed om den er indenfor sikre biologiske grænser.

DFPO har fået udført certificeringen i samarbejde med DPPO og de svenske pelagiske fiskere.

Rapporten kan ses her hos MSC