MSC certifikater harmoniseres – til glæde for fiskerne

DFPOs MSC certifikater i Skagerrak og Kattegat er med virkning fra 26 juli blevet ‘harmoniseret’. Det betyder at flere fisk kan landes med MSC-mærke.

Hidtil har det været sådan at kuller fanget med TR2 trawl (<100 mm) ikke kunne landes med MSC mærke – men fx kulmule og jomfruhummer kunne godt. Og mens jomfruhummer fra trawl i Kattegat er godkendt, gjaldt det samme ikke for kuller, kulmule og sej. Det skyldes at alle fire arter er blevet certificeret på forskellige tidspunkter, og både EU regler og bestandenes tilstand ændrer sig som bekendt fra år til år.

Men, det er der nu blevet ryddet op i for MSC certifikaternes vedkommende. Det betyder at DFPO’s certifikater for sej, kuller, kulmule og jomfruhummer nu alle gælder for både TR1 og TR2 (Seltra) i Skagerrak og i Kattegat.