Hestereje-fiskernes egen forvaltning til eksamen

De 28 danske hestereje-fiskere har i samarbejde med næsten 400 tyske og hollandske fiskere vedtaget en forvaltningsplan for hestereje-fiskeriet i Nordsøen. I modsætning til alle andre større fiskerier i Nordsøen er hestereje-fiskeriet ikke omfattet af EU-bestemte forvaltningsplaner med kvoter osv.

Men uden forvaltning af bestanden kan fiskeriet ikke få MSC’s blå stempel – så derfor er PO’erne i de tre lande gået sammen om at udvikle en plan der indeholder de samme grundelementer som EU’s forvaltning – regler der styrer fiskeriet, fiskerikontrol og videnskabelig rådgivning. Men i modsætning til EU’s forvaltning som kan være voldsomt vanskelig at justere på undervejs, så er PO’ernes plan “adaptiv” – dvs. den kan laves om så snart forholdene ændrer sig i fiskeriet eller ny viden kommer på bordet.

Den plan – og fiskeriet i det hele taget – skal nu til MSC-eksamen og prøves efter: er den god nok til at overholde MSC’s strenge standard for bæredygtig fiskeri-forvaltning?

Der er ‘eksamens-besøg’ i første uge af marts, og derefter forventes processen – som sædvanlig – at tage omkring et år. Hvis den falder positivt ud, kan hesterejer altså sælges med MSC-mærke til næste forår.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *