Tæt på MSC for kuller

Det danske kullerfiskeri i Nordsøen og Skagerrak er nået gennem processen med MSC-certificering, og nu er den endelige rapport sendt i offentlig høring. Hvis der ikke kommer indvendinger senest 19. juli, kan kuller fra fartøjer, som er tilmeldt MSC-certificeringen hos Danske Fiskeres PO, sælges med det blå MSC-mærke.

Certificeringen for kuller dækker dog ikke alle redskabstyper. Kuller fra trawlfiskeri med maskemål under 100 millimeter kan ikke certificeres, mens der kan sættes MSC-mærke på fangster fra trawl med over 100 millimeter-masker, snurrevod, garn og langline.

Certificeringsprocessen blev sat i gang i januar 2011, og de samlede landinger fra danske fartøjer var på 1300 tons i 2008 og 1500 tons i 2009. De dansk fangede kuller eksporteres først og fremmest ferske til Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Holland.

 
Læs om MSC-certificeringen af kuller på www.msc.org (engelsk)…